Home Page

Stefan's Florilegium

p-Dutch-food-bibThis document is also available in: text or RTF formats.

p-Dutch-food-bib - 4/30/01

 

A Bibliography on period Dutch food by Thomas Gloning.

 

NOTE: See also the files: Platina-bib, online-ckbks-msg, 16thC-cookbk-bib, p-Italy-food-bib, books-food-msg, cookbooks-bib, fd-Lw-Cntries-msg.

 

************************************************************************

NOTICE -

 

This file is a collection of various messages having a common theme that I have collected from my reading of the various computer networks. Some messages date back to 1989, some may be as recent as yesterday.

 

This file is part of a collection of files called Stefan's Florilegium. These files are available on the Internet at: http://www.florilegium.org

 

I have done a limited amount of editing. Messages having to do with separate topics were sometimes split into different files and sometimes extraneous information was removed. For instance, the message IDs were removed to save space and remove clutter.

 

The comments made in these messages are not necessarily my viewpoints. I make no claims as to the accuracy of the information given by the individual authors.

 

Please respect the time and efforts of those who have written these messages. The copyright status of these messages is unclear at this time. If information is published from these messages, please give credit to the originator(s).

 

Thank you,

    Mark S. Harris                  AKA:  THLord Stefan li Rous

                                          Stefan at florilegium.org

************************************************************************

 

Date: Tue, 27 Feb 2001 11:11:01 +0100

From: tgl at mailer.uni-marburg.de

Subject: Re: SC - medieval dutch food

 

Here is a section on Dutch cookbooks, food, wine...

Thomas

 

A-DUTCH || Old Dutch cookbooks and cookery: Sources and studies

 

Battus, Carolus: Eenen seer schoonen/ ende excellenten Coc-boeck. In:

Wirsung, Ch.: Medecyn Boec (...) In onse (...) Nederl. Tale overfhes. door Carolum Battum. Hier achter is by gevoecht, eenen excellenten (...) Cok-boeck. 3., verb. Dr. Dordrecht 1601. [EA 1593]

 

Bosscha Erdbrink, G.R. (ed.): Het »Keuckenboeck« van de tollenaar van

Lobith 1428/29. Groningen (Wolters-Noordhoff) 1979 (Fontes minores Medii Aevi 18).

 

Braekman, W.L. (Hg.): Een nieuw Zuidnederlands Kookboek uit de

vijftiende eeuw. Brüssel 1986 (Scripta 17).

 

Braekman, W.L.: De Middelnederlandse Recepten in W. De Vreeses Uitgave.

In: Versl. en Med. Kon. VI. Acad., Gent 1963, 65-110.

 

Braekman, W.L.: Medische en technische mittelnederlandse Recepten. Een

tweede bijdrage tot de geschiedenis von de vakliteratur in de Nederlanden. Gent 1975.

 

Braekman, W.L.: Klareitwijnen, Culinaire en andere Recepten uit de late

Middeleeuwen. In: Nijs, P./ De Backer, Ch. (eds.): Recente Bijdragen tot de Geschiedenis van de Pharmacie (Liber amicorum L.J. Vandewiele). Brüssel 1981, 47-52.

 

Braekman, W.L.: Een belangrijke Middelnederlandse Bron voor Vorselmans

»Nyeuwen Coock Boeck« (1560). In: Volkskunde 77 (1986) 12-35.

 

Cockx-Indestege, E. (Hg.): Eenen Nyeuwen Coock Boeck. Kookboek

samengesteld door Gheeraert Vorselman en gedrukt te Antwerpen in 1560. Uitgegeven en van Commentaar voorzien door Elly Cockx-Indestege. Wiesbaden 1971.

 

De orange Confiturier, Gebak-Bereider en Keuken-Meester (...). Amsterdam

1752. Nachdruck Middelburg o.J. (um 1970).

 

De volmaakte Hollandsche Keuken-Meid. (...) Beschreven door eene

voornaame Mevrouwe Onlangs in's Gravenhage Overleeden. Vyfde Druk. Amsterdam 1761. Nachdruck Leiden 1965.

 

De Vreese, W.: Middelnederlandsche Recepten, Tractaten, Zegeningen en

Tooverformules. Gent 1894.

 

Jansen-Sieben, R.: Middelnederlandse Vakliteratuur. In: Keil, G./

Assion, P. (Hg.): Fachprosaforschung. Acht Vorträge zur mittelalterlichen Artesliteratur. Berlin 1974, 24-69.

 

Jansen-Sieben, R.: Repertorium von de middelnederlandse Artes-Literatuur. Utrecht 1989.

 

Jansen-Sieben, R.: From food-therapy to cookery-book. In: Kooper, E. (ed.): Medieval Dutch literature in European context. Cambridge 1994, 261-279.

 

Jansen-Sieben, R./ van der Molen-Willebrands, M. (Hg.): Een notabel boecxken van cokeryen. Het eerste gedrukte nederlandstalige kookboek circa 1514 uitgeven te Brussel door Thomas vander Noot. Bezorgt en van commentaar voorzien. Amsterdam 1994.

 

Jansen-Sieben, R./ van Winter, J.M. (Hg.): De Keuken von de Late Middel-eeuwen. Een kookboek uit de 16de eeuw. Bezorgd en van commentaar voorzien. Amsterdam 1989.

 

Koocboec oft familieren kevckenboeck. Bequaem voor alle Jouffrouwen, die hun van heuckenhandel oft backen van Toertkens ende Taertkens willen verstaen. Gemaect Door M. Antonius Magirus [i.e. Pieter Scholiers/ Petrus Scholirius]. Tot Loven Bij Jo. Christoph. Flavius. Anno 1612.

 

Riley, G.: The Dutch table. Gastronomy in the Golden Age of the

Netherlands. XXX 19xx.

 

Rose, P.G. (ed.): The sensible cook. Dutch foodways in the Old and New

World. Translated and edited. XXX XXX.

 

Serrure, C.A.: Keukenboek, uitgegeven naar een handschrift der

vijftiende eeuw. Gent 1872.

 

Van Winter, J.M.: Van Soeter Cokene. Recepten uit de oudheit en

middeleeuwen. Haarlem/ Bussum 1976.

 

Van Winter, J.M.: Een 16e-eeuws Kookboek in Gent. In: Hand. der Mij.

voor Geschied. ein Oudheitkunde te Gent 33 (1979) 237-238.

 

Van Winter, J.M.: Un livre de cuisine Néerlandais du XVIe siècle. In:

Lambert, C. (Dir.): Du manuscrit à la table. Montréal/ Paris 1992, 23-28.

 

<the end>Formatting copyright © Mark S. Harris (THLord Stefan li Rous).
All other copyrights are property of the original article and message authors.

Comments to the Editor: stefan at florilegium.org